Diverse information

" vedtægter og ordensreglerne tilrettes snarest som følge af beslutninger på generalforsamlingen "
- se også Nyttig information 2017
 
HAVELEJE: Haveleje på 1.050 kroner skal indbetales på følgende datoer:

NÆSTE GANG ER 1. JULI

1. januar, 1. april, 1. juli, og 1. oktober.
Det er en fordel at få lagt havelejen ind som fast overførsel fra ens konto til foreningen, så glemmer man det ikke. For tiden bruger bestyrelsen unødigt mange kræfter på at rykke for betalinger, kræfter der kunne bruges bedre på andre ting.
Kontooplysninger: 5321 0305057
OBS! I besked skal der KUN angives havenummer.

Info fra bestyrelsen

  
Her finder du generelle informationer om foreningen, bestyrelsereferater, referater fra tidligere generalforsamlinger og andet information fra bestyrelsen.
 
Næste bestyrelsesmøde er: 18.04.17 kl 18.00
 
Bestyrelsesreferater finder du under menuen REFERATER øverst på siden
- nyeste er fra 11.04.17.
 
Bemærk: der er en slåfejl i referatet fra GF -  Jytte går først af som kasserer i 2018. 
  
 
OBS! Vi har IKKE ventelister eller lign. i Selandia, hvis du ønsker at købe en have er der mulighed for at henvende sig på kontoret når der er kontorvagt - søndage i sæsonen fra kl. 9-10.
Det er ligeledes på kontorvagterne man kan komme og stille spørgsmål som haveejer - det er ikke på mail.
 
Henvendelser pr. mail der sendes fra denne side vil ikke blive besvaret.

Velkommen til AF Selandia

 
Vores adresse er 
Viberupstræde 10
2770 Tårnby
 
 
 
Nyttig information 2017 - vigtige datoer og andre oplysninger
 
Generalforsamlinger - referater fra tidligere GF
 
 
 
Vi har mange klubber i AF Selandia. 
Generelt kan man finde information om klubberne på opslagtavlerne på fællespladsen, men når der er relevant information kan denne findes her.
 

KLOAKERING i Selandia

 

Status - se nyhedsbrevene: 

 
Kloakfrigivelse - Nyhedsbrev 11 - af 04.09.2016
Nyhedsbrev 10 - af 06.08.2016
Nyhedsbrev 9  - af 14.07.2016
Nyhedsbrev 8 - af 05.07.2016
Nyhedsbrev 7 - af 29.06.2016 
Nyhedsbrev 6 - af 23.06.2016 
Nyhedsbrev 5 - af 30.05.2016
                   
 
se evt også bestyrelsesreferater (i øverste menubar)