NYHEDER
 
Generalforsamlingen holdes den 5. September på Korsvejens Skole. Tårnbyvej 1-3 - 2770 Kastrup.
Mere information følger med senere.
 
Der er ikke længere byggestop, men alt byggeri skal ansøges i kommunen.

Forudsætningen for byggeansøgning er bl.a. at der skal indhentes fuldmagt til byggeansøgning hos haveforeningens formand og derudover er der en lang række krav til hvad der skal medsendes – så før du gør noget som helst, så kontakt bestyrelsen og huske at der er overfløjet med drone i alle haver, så det er meget nemt for kommunen at tjekke om nogen bygger ” ulovligt” og derudover har bestyrelsen meldepligt på alt hvad vi ser af byggeri, hvortil der ikke er godkendelse.

På vegne af bestyrelsen

Britt Petersen
formand
 
 
 
Indkaldelse til General Forsamling 2021 kan findes her.
 
Der indkaldes hermed til ordinaer generalforsamling nar det er Corona forsvarligt — dato er derfor ukendt.
 

Mvh. Bestyrelsen.

 
 
ADVARSEL
OBS!
 
 
Prisen pr. M3 vand i 2020 er 44,70 kr.
Husk at aflæse vandmåler senest 30.11.
Aflæsningen samt havenummer og mobilnummer lægges i postkassen ved kontoret.

 
Husk at der er kommet nye kontainere til affaldssortering.
Du kan finde mere information om det i vores referat
Du kan downloade en vejledning HER.
 
Husk at Haveleje betales: 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober. 
Har man brug for hjælp til at lave overfæring automatisk via netbank, kan man med fordel kontakte kasseren eller sekretæren for at få hjælp til opsætning.
 
Har man brug for at opdatere mail, addresse eller telefonnummer, send venligst en besked til vores Britt eller Carolina.
 
 

Info fra bestyrelsen

  
Her finder du generelle informationer om foreningen, bestyrelsereferater, referater fra tidligere generalforsamlinger og andet information fra bestyrelsen.
 
Næste bestyrelsesmøder er:
 
 -10. August 2021
 
 
 
Bestyrelsesreferater finder du under menuen REFERATER øverst på siden.
 
  
Byggesager:
Ved ethvert byggeri/ ombygning/tilbygning skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.
I marts forventes en rammelokalplan med ret mange krav til byggeri og med meldepligt for bestyrelsen såfremt kravene ikke følges
 

Bestyrelsen 2020

Formand Britt Petersen have 188 - tlf: 30948131
Næstformand Kim Post have 63 - tlf: 51944128
Kasserer Randi Mahé have 187 - tlf: 24439866 
Sekretær Carolina M. Fink have 33 tlf: 29931301 
Preben Nielsen have 57
Frank Johansson have 72
Henrik Petersen have 224
Arne Jørgensen have 16
Torben Majvad have 103

Revisorer
Connie Vibe have 84
Kirsten Andersen have 75

 

Velkommen til AF Selandia

 
Vores adresse er 
Viberupstræde 10
2770 Tårnby
 
 
 
Nyttig information 2021 - vigtige datoer og andre oplysninger
 
Generalforsamlinger - referater fra tidligere GF
 
 
 
Vi har flere klubber i AF Selandia. 
Generelt kan man finde information om klubberne på opslagtavlerne på fællespladsen, men når der er relevant information kan denne findes her.
 

Om Selandia

Vi har IKKE ventelister eller lign. i Selandia.
Hvis du ønsker at købe en have kan der sættes et opslag op ved fælleshuset. Alt salg sker via ejendomsmægler.

Som haveejer kan man komme med spørgsmål og lign. på kontorvagterne - søndage i sæsonen fra kl. 9-10. Det er også muligt at lægge en besked i postkassen ved kontoret.