NYHEDER
 
Tænker du på at bygge, lave terrasse eller lignende, så skal du følge forskrifterne fra Tårnby kommune. Og husk at du skal have skriftlig fuldmagt fra formanden.
 
 
 
Generalforsamlingen holdes den 5. September på Korsvejens Skole. Tårnbyvej 1-3 - 2770 Kastrup.
 
Der er igen fundet rotteunger under et hus på D-gangen, så ”rottemanden” opfordrer til at alle for en periode standser med at fodre fugle.
 
Der er ikke længere byggestop, men alt byggeri skal ansøges i kommunen.

Forudsætningen for byggeansøgning er bl.a. at der skal indhentes fuldmagt til byggeansøgning hos haveforeningens formand og derudover er der en lang række krav til hvad der skal medsendes – så før du gør noget som helst, så kontakt bestyrelsen og huske at der er overfløjet med drone i alle haver, så det er meget nemt for kommunen at tjekke om nogen bygger ” ulovligt” og derudover har bestyrelsen meldepligt på alt hvad vi ser af byggeri, hvortil der ikke er godkendelse.

På vegne af bestyrelsen

Britt Petersen
formand
 
 
 
Indkaldelse til General Forsamling 2021 kan findes her.
 
 
 
 
 
ADVARSEL
OBS!
 
 
Prisen pr. M3 vand i 2021 er 52,15 kr.
Husk at aflæse vandmåler senest 30.11.
Aflæsningen samt havenummer og mobilnummer lægges i postkassen ved kontoret.

 
Husk at der er kommet nye kontainere til affaldssortering.
Du kan finde mere information om det i vores referat
Du kan downloade en vejledning HER.
 
Husk at Haveleje betales: 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober. 
Har man brug for hjælp til at lave overfæring automatisk via netbank, kan man med fordel kontakte kasseren eller sekretæren for at få hjælp til opsætning.
 
Har man brug for at opdatere mail, addresse eller telefonnummer, send venligst en besked til Mona K.
 
 

Info fra bestyrelsen

  
Her finder du generelle informationer om foreningen, bestyrelsereferater, referater fra tidligere generalforsamlinger og andet information fra bestyrelsen.
 
Næste bestyrelsesmøder er:
 
 
 
 
 
Bestyrelsesreferater finder du under menuen REFERATER øverst på siden.
 
  
Byggesager:
Ved ethvert byggeri/ ombygning/tilbygning skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.
I marts forventes en rammelokalplan med ret mange krav til byggeri og med meldepligt for bestyrelsen såfremt kravene ikke følges
 

Bestyrelsen 2021

Formand Lena Hostrup have 57. Mail: hostrup.lena@gmail.com
Næstformand Kim Post have 63. Mail: kimbpost@outlook.dk 
Kasserer Torben Majvad have 103. Mail: tm@majvad.dk
Sekretær Mona Knudsen have 19. Mail: vsp95tv@yahoo.dk
Arne Jørgensen have 16. Mail: arnejorgensen@hotmail.dk
Mugge Fauerskov have 178. Mail: muggefauerskov@hotmail.com
Per Nielsen have 41. Mail: almuligman@gmail.com
Mona Ottosen have 206. Mail: mona_ottosen@hotmail.com
Martin Lund have 83. Mail: martinlh@hotmail.com
  

Velkommen til AF Selandia

 
Vores adresse er 
Viberupstræde 10
2770 Tårnby
 
 
 
Nyttig information 2021 - vigtige datoer og andre oplysninger
 
Generalforsamlinger - referater fra tidligere GF
 
 
 
Vi har flere klubber i AF Selandia. 
Generelt kan man finde information om klubberne på opslagtavlerne på fællespladsen, men når der er relevant information kan denne findes her.
 

Om Selandia

Vi har IKKE ventelister eller lign. i Selandia.
Hvis du ønsker at købe en have kan der sættes et opslag op ved fælleshuset. Alt salg sker via ejendomsmægler.

Som haveejer kan man komme med spørgsmål og lign. på kontorvagterne - søndage i sæsonen fra kl. 9-10. Det er også muligt at lægge en besked i postkassen ved kontoret.