INFO FRA BST.
 
HUSK AT AFLÆSE JERES VANDMÅLERE INDEN DEN 30/11-2021•
Skriv de 5 tal fra måleren og havenr. samt tlfnr. på en seddel og læg sedlen i postkassen ved kontoret på pladsen , eller send det på mail til tm@majvad.dk
Så husk at aflevere til tiden for at undgå en dum bøde.
Mvh
Bestyrelsen
 
Info om Lokalplan 150
Kære Alle
Alle skulle gerne have modtaget information fra Tårnby Kommune omkring den nye lokalplan…. Og hvad betyder det:
Fra marts 2021 er alt byggeri omfattet af lokalplanen, og det som er bygget før marts 2021 er lovligt, så det er selvfølgelig vigtigt at du har en godkendt tegning liggende. Hvis du er i tvivl om din tegning er godkendt, så skriv endelig til Lena, Arne eller Kim.
Man behøver ikke en byggeansøgning, når man bygger kolonihavehuse eller småbygninger, men vi kan alle blive holdt ansvarlig for ulovligt byggeri, og dermed blive mødt med bøder.
Fremadrettet SKAL alt byggeri godkendes af bestyrelse, og alt byggeri foretaget uden godkendelse betragtes som ulovligt.
Regler ift antal kvm mv. fremgår tydeligt at lokalplanen, og vi som bestyrelse beder jer være obs på, at når I fremsender tegninger til os, så skal det være en plantegning over hele grunden med hus og evt. skur placeret korrekt ift skelregler osv. Derudover skal vi også have en snittegning ift højde på hus og evt. udhæng.
INGEN af de forslag som blev indgivet af tidligere bestyrelse ifm. høringsfasen, er blevet godkendt. Vi er i kontakt med Nordrevang, Sommervirke og Rågårdskær, og vil holde møde med dem herom snarest. Nordrevang har ligeledes kontakt til ”Kredsen” indenfor kolonihaveforbundet, og har ligeledes præsenteret dem for vores ikke-godkendte forslag.
Mvh Bestyrelsen 

Så er sæsonen slut (øv øv øv)•
Husk at aflæse jeres vand inden den 30/11. og læg sedlen i postkassen ved kontoret på pladsen.
Man kan tage sand fra den lille sandkasse på pladsen, hvis man vil, da der skal nyt sand i sandkassen til næste år.
Husk det er sidste dag i morgen mandag den 4/10. at man kan komme af med sit køkkenaffald,containeren bliver fjernet og kommer først igen til april.
De små container til papir,plastic og metal bliver fjernet i løbet af den kommende uge.
Så lad venligst være med at henstille affald op ved containerpladsen når containerne er væk.
Tak for i år vi ses snart igen til en ny sæson i vores dejlige Selandia.
Mvh.
Bestyrelsen.
 
 
 
INFO FRA BST.
Toiletterne bliver lukket for i år mandag den 4/10.
Den lille låge ved Johannesburg alle bliver lukket efter efterårsferien mandag den 25/10.
Mvh
Bestyrelsen
 
Der er ikke papcontainer mere i år.
 
Plastic, papir og metal containere bliver fjernet i løbet af ugen.
 
Den store affaldcontainer bliver fjernet mandag den 4. oktober, og så er det slut med affald i år. Så, lad venligst være med at sætte affald på containerpladsen, når der ikke står nogen container.
 
Tak for i år.
 
Mvh Bestyrelsen.
 
Tænker du på at bygge, lave terrasse eller lignende, så skal du følge forskrifterne fra Tårnby kommune. Og husk at du skal have skriftlig fuldmagt fra formanden.
 
 
 
 
Der er igen fundet rotteunger under et hus på D-gangen, så ”rottemanden” opfordrer til at alle for en periode standser med at fodre fugle.
 
Der er ikke længere byggestop, men alt byggeri skal ansøges i kommunen.

Forudsætningen for byggeansøgning er bl.a. at der skal indhentes fuldmagt til byggeansøgning hos haveforeningens formand og derudover er der en lang række krav til hvad der skal medsendes – så før du gør noget som helst, så kontakt bestyrelsen og huske at der er overfløjet med drone i alle haver, så det er meget nemt for kommunen at tjekke om nogen bygger ” ulovligt” og derudover har bestyrelsen meldepligt på alt hvad vi ser af byggeri, hvortil der ikke er godkendelse.

På vegne af bestyrelsen

Britt Petersen
formand
 
 
 
Indkaldelse til General Forsamling 2021 kan findes her.
 
 
 
 
 
ADVARSEL
OBS!
 
 
Prisen pr. M3 vand i 2021 er 52,15 kr.
Husk at aflæse vandmåler senest 30.11.
Aflæsningen samt havenummer og mobilnummer lægges i postkassen ved kontoret.

 
Husk at der er kommet nye kontainere til affaldssortering.
Du kan finde mere information om det i vores referat
Du kan downloade en vejledning HER.
 
Husk at Haveleje betales: 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober. 
Har man brug for hjælp til at lave overfæring automatisk via netbank, kan man med fordel kontakte kasseren eller sekretæren for at få hjælp til opsætning.
 
Har man brug for at opdatere mail, addresse eller telefonnummer, send venligst en besked til Mona K.
 
 

Info fra bestyrelsen

  
Her finder du generelle informationer om foreningen, bestyrelsereferater, referater fra tidligere generalforsamlinger og andet information fra bestyrelsen.
 
Næste bestyrelsesmøder er:
 
 
 
 
 
Bestyrelsesreferater finder du under menuen REFERATER øverst på siden.
 
  
Byggesager:
Ved ethvert byggeri/ ombygning/tilbygning skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.
I marts forventes en rammelokalplan med ret mange krav til byggeri og med meldepligt for bestyrelsen såfremt kravene ikke følges
 

Bestyrelsen 2021

Formand Lena Hostrup have 57. 
Næstformand Kim Post have 63.  
Kasserer Torben Majvad have 103. 
Sekretær Mona Knudsen have 19. 
Arne Jørgensen have 16. 
Mugge Fauerskov have 178. 
Per Nielsen have 41. 
Mona Ottosen have 206.
Martin Lund have 83. 
 
Fællesmail til bestyrelsen er:
 
afselandia@outlook.com.
 
Denne mail skal benyttes ved alle henvendelser, så bliver der sørget for at mailen bliver videregivet til rette vedkommende.   

Velkommen til AF Selandia

 
Vores adresse er 
Viberupstræde 10
2770 Kastrup
 
 
 
Nyttig information 2021 - vigtige datoer og andre oplysninger
 
Generalforsamlinger - referater fra tidligere GF
 
 
 
Vi har flere klubber i AF Selandia. 
Generelt kan man finde information om klubberne på opslagtavlerne på fællespladsen, men når der er relevant information kan denne findes her.
 

Om Selandia

Vi har IKKE ventelister eller lign. i Selandia.
Hvis du ønsker at købe en have kan der sættes et opslag op ved fælleshuset. Alt salg sker via ejendomsmægler.

Som haveejer kan man komme med spørgsmål og lign. på kontorvagterne - søndage i sæsonen fra kl. 9-10. Det er også muligt at lægge en besked i postkassen ved kontoret.